เขียน - คำ - คิด

เขียน - คำ - คิด

     เขียน - นั้น “เหมือนการพูดผ่านปากกา”

     คำ - ที่เราเขียนออกมาเป็นเหมือน "จุดต่าง ๆ ที่ Form ตัวเราขึ้นมาเป็นเราในปัจจุบัน” ให้ได้

     คิด - ใคร่ครวญ "ได้ Reflect จากสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเองมานานแต่ไม่ได้สังเกตหรือใส่ใจจะฟัง พอได้เห็นผ่านการเขียนที่ได้ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ของตัวเอง”

     ซึ่งเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนคำคิดนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่า 
     "ได้เขียน ได้เล่า อ่านสิ่งที่อยู่ในใจ รู้สึกว่ากำแพงในการใช้ชีวิตก็หายไปด้วย รู้สึกเปิดใจ มีความสุข เป็นอิสระเมื่อได้พูดความจริงและยอมรับมัน”

writeword2.jpg
     “ได้รู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ยังค้างคาในใจ รู้สึกอยากจะกลับไปหาทางจัดการกับมันอย่างจริงจังซักที"

writeword4.jpg
     "ได้เปิดโลกและการรับรู้ให้กว้างขึ้นจากการฟังคนอื่น ๆ อ่านสิ่งที่เขียนในวันนี้ ชีวิตของเรามีอะไรมากกว่างานที่ต้องทำไปเรื่อย ๆ เหมือนเป็นหุ่นยนต์ เป็นหนูถีบจักร” 

writeword5.jpg
     “รู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตจริง ๆ อีกครั้ง"

writeword6.jpg
     "กิจกรรมในวันนี้ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง"

     กิจกรรมในวันนี้ได้นำพาให้ใครหลายคนได้ค้นพบศักยภาพในการเขียนของตนที่หลบซ่อนอยู่หรือหลงลืมไปในบางชั่วขณะ ขอบคุณอาจารย์ต้นและพี่เอกที่มานำเสนอให้การเขียนได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการสำรวจทบทวนทำความเข้าใจตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

     ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งผู้ที่ได้อ่านงานเขียนให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงผู้ที่รับฟังพร้อมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่กัน ข้อเขียนที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์และแบ่งปันในวันนี้ ล้วนเป็นบทกวีอันมีค่าที่ช่วยเติมแต่งการเรียนรู้ของชีวิต

writeword1.jpg

     สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมทางหน้าเพจ Facebook: Chula Student Wellness หรือ ทางเว็บไซต์นี้ได้เรื่อย ๆ